Jak oprocentowanie nominalne wpływa na całkowity koszt kredytu?

Jednym z podstawowych elementów, od którego zaczynać powinniśmy obliczanie kosztów pożyczki, jest nominalna stopa oprocentowania. Jednak fakt, że pozwala nam obliczyć bazowe odsetki, niestety jeszcze niewiele mówi o całokształcie kosztów, jakie przyjdzie nam zapłacić. Przekonajcie się, czym tak naprawdę jest oprocentowanie nominalne i co jeszcze składa się na rzeczywistą opłatę uiszczaną na rzecz pożyczkodawcy.

Czym jest oprocentowanie nominalne kredytu?

Nominalna stopa oprocentowania określa wysokość odsetek bazowych od pożyczonego kapitału. Teoretycznie mówi, ile przyjdzie nam zapłacić, kiedy zaciągamy kredyt. Jednak obliczając koszty, jakie poniesiemy, powinniśmy na początku zwrócić uwagę również na inflację. W październiku wynosiła ona 2,1 proc. w ujęciu rok do roku. Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia inflacji, dlatego należy je skorygować. Takie oprocentowanie biorące pod uwagę rzeczywistą stopę inflacji nazywane jest realną stopą procentową.

To, ile wynosi oprocentowanie kredytu, zależy w dużej mierze od wysokości stawki WIBOR. Pod tym skrótem kryje się oprocentowanie kredytów międzybankowych. Dla przeciętnego pożyczkobiorcy najważniejszy jest WIBOR 3M, czyli wysokość oprocentowania pożyczek między komercyjnymi bankami w ujęciu 3-miesięcznym – to na jego podstawie ustala się stawki procentowe kredytów ze zmiennymi odsetkami.

Oprocentowanie nominalne a rzeczywiste

Oprocentowanie nominalne było często chętnie eksponowane przez banki, bo jest po prostu niższe od rzeczywistych kosztów kredytu. Te zdecydowanie lepiej odzwierciedla Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. RRSO poza oprocentowaniem nominalnym w skali roku zawiera jeszcze marżę i wszystkie dodatkowe koszty pożyczki online. W tym roku w polskim prawie doszło do uściślenia kwestii prezentowania stawki RRSO we wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych. Od momentu nowelizacji przepisów Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania musi być przedstawiana w sposób słyszalny i widzialny, co kończy z praktykami ukrywania rzeczywistych kosztów w przypisach drobnym druczkiem.

W jaki sposób firmy pożyczkowe mogą obniżyć RRSO?

W skład RRSO wchodzą:

  • oprocentowanie nominalne kredytu
  • prowizja
  • opłata przygotowawcza
  • wszystkie koszty administracyjne
  • ewentualne koszty ubezpieczenia pożyczki

W kosztach dodatkowych, wykraczających poza oprocentowanie nominalne, należy upatrywać największych możliwości do ustępstw wśród firm pożyczkowych. Najbardziej znaczące różnice ofertowe rozgrywane są właśnie w obszarze wysokości prowizji albo opłat administracyjnych.

Jeśli chcemy zaoszczędzić i obniżyć koszt kredytu, możemy zdecydować się na wcześniejsze uregulowanie zobowiązania. Wówczas pożyczkodawca jest zobowiązany zwrócić nam część odsetek, które płacilibyśmy przez pozostały czas kredytowania. Powinien jednak oddać nam również proporcjonalną część opłat, które ponieśliśmy na samym początku, podczas podpisywania umowy, czyli odpowiedni ułamek prowizji, czy też kosztów ubezpieczenia.