Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu to forma zabezpieczenia naszej rodziny czy banku przed ewentualną niewypłacalnością wynikającą np. z utraty przez nas pracy. Kredyt możemy ubezpieczyć także od śmierci czy na wypadek trwałego inwalidztwa. Jak działa ubezpieczenie kredytu? Kredytodawca spłaci z uzyskanych na naszym koncie pieniędzy kredyt, którego nie będziemy w stanie spłacić sami. Zastanawiasz się, czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe? Znajdź odpowiedź poniżej.

Ubezpieczenie kredytu – obowiązkowe tylko w określonych przypadkach

Ubezpieczenie kredytu to pewnego rodzaju forma zabezpieczenia gotówki pożyczonej od banku czy instytucji pożyczkowej. Przykładem takiego ubezpieczenia jest ubezpieczenie kredytu od śmierci. Pamiętajmy jednak, że ubezpieczenie kredytu gotówkowego pochodzącego od banku nie jest obowiązkowe.

Instytucje pozabankowe również udzielają pożyczek z ubezpieczeniem. Nie musimy się jednak na nie decydować sięgając np. po szybką pożyczkę na raty. Zaletą ubezpieczenia jest to, że możemy się na nie zdecydować nawet w trakcie okresu kredytowania.

Obowiązek ubezpieczenia kredytu mają ci, którzy sięgają po kredyt hipoteczny. Ubezpieczenie pomostowe, któremu podlega wzięte przez nich świadczenie, dotyczy okresu od momentu zawarcia umowy kredytu, do czasu ustanowienia wpisu w księdze wieczystej. Istotą ubezpieczenia pomostowego jest ochrona banku przed ryzykiem związanym z brakiem zabezpieczenia hipotecznego kwoty kredytu. Ryzyko to ustaje więc z chwilą prawomocnego wpisu hipoteki na nieruchomości.

Jak działa ubezpieczenie kredytu – zakres i wyłączenia odpowiedzialności

Dzięki ubezpieczeniu kredytu bank w razie niespodziewanego zdarzenia wypłaci nam pieniądze. Ubezpieczenie kredytu sprawia, że nawet w najgorszym przypadku, czyli śmierci, zarówno rodzina, jak i pożyczkodawca nie są obciążeni długiem konsumenta. Zaciągnięta pożyczka zostaje spłacona z zebranych na ubezpieczenie pieniędzy. W ten sposób dbamy o swoich bliskich i zabezpieczamy ich przed zdarzeniami, których nigdy nie jesteśmy pewni.

Możemy wybrać m.in.:

 • ubezpieczenie kredytu od utraty pracy;
 • ubezpieczenie kredytu od śmierci;
 • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa;

Kiedy ubezpieczenie nie zostanie wypłacone?

Istnieją przypadki, kiedy kredytodawca nie wypłaci nam ubezpieczenia. Powinny się one znaleźć w zawartej między kredytodawcą, a kredytobiorcą umowie. Pieniędzy z ubezpieczenia nie otrzymamy, jeśli nie dopełnimy obowiązków wynikających z posiadania ubezpieczenia. Są to m.in. zwłoka w zapłacie składki ubezpieczenia czy podanie fałszywych informacji. Pożyczkodawca weryfikuje swoich klientów, nie warto więc kłamać.

Ubezpieczenie nie zostanie nam wypłacone również wtedy, gdy:

 • szkoda w ogóle nie wystąpiła;
 • poszkodowany nie udowodnił szkody;
 • szkodę wyrządził sam poszkodowany lub bliska mu osoba.

Na jaką kwotę wybrać ubezpieczenie?

Składka na ubezpieczenie będzie zależała m.in. od sumy ubezpieczenia (czyli wskazanej maksymalnej wartości ubezpieczanego mienia), a ta powinna być co najmniej równa kwocie zaciągniętego kredytu.

Choć ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, może ono zostać nam zarzucone w momencie, kiedy nasza zdolność kredytowa będzie niewystarczająca, aby ubiegać się o kredyt.

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu – czy jest możliwa?

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu to prawo każdego konsumenta rynku finansowego. Pamiętajmy, że zrezygnować z ubezpieczenia kredytu możemy np. wtedy, gdy uznamy, że nie jest nam ono potrzebne w trakcie okresu kredytowania albo nie dostrzegamy żadnych korzyści, które mogłyby wynikać z jego posiadania.

Warto wiedzieć, że rezygnacja z ubezpieczenia niesie za sobą dodatkowe opłaty. Skąd się one biorą? Instytucja która udziela nam kredytu musi mieć pewność, że nie będzie stratna. Z tego powodu kwotę ubezpieczenia naliczoną za cały okres naszego kredytu rozdziela pomiędzy pozostałe raty pożyczki. W ten sposób płacimy miesięcznie więcej, nie mając już zabezpieczonych finansów.

Brak zgody na tego typu działanie ze strony banku skutkuje nałożeniem na nas kary czy obowiązkiem zapłaty kwoty odpowiadającej cenie ubezpieczenia za pozostały czas kredytowania. Warto więc zastanowić się, czy ubezpieczenie kredytu jest nam rzeczywiście potrzebne.

Jak napisać wniosek o odstąpienie od umowy ubezpieczenia?

Wniosek o rezygnację z ubezpieczenia kredytu podobnie jak wniosek o odstąpienie od umowy powinien przybrać formę pisemną i zostać skierowany do naszego kredytodawcy. Warto wiedzieć, co znajduje się w naszej umowie pożyczkowej. M.in. są to warunki rezygnacji z ubezpieczenia kredytu. Powinniśmy dokładnie przeczytać umowę, zanim przekażemy dokumenty naszemu wierzycielowi.

Rezygnacja z ubezpieczenia powinna zawierać:

 • dane kredytobiorcy;
 • dane wierzyciela;
 • informacja o kredycie, którego dotyczy dokument;
 • informacja o rezygnacji z ubezpieczenia kredytu;
 • nr zawartej polisy;
 • podpis kredytobiorcy
 • data sporządzenia dokumentu.