Upadłość konsumencka – w jaki sposób ją ogłosić?

Jeśli rozważasz upadłość konsumencką, musisz dowiedzieć się jak napisać wniosek o nią i w jaki sposób ją ogłosić. Warto jednak wcześniej zrozumieć na czym polega ta procedura i jakie są jej wady i zalety. Czy ludzie, którzy ogłosili upadłość nie żałują swojego wyboru?

Co to jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, która ma na celu redukcję bądź umorzenie zobowiązań danej osoby fizycznej. Jest to forma bankructwa – na podobnej zasadzie, jak bankrutują firmy.

Została wprowadzona do prawa polskiego z dniem 31 marca 2009 roku do ustawy o prawie upadłościowym (Dz.U. 2017 poz 2344), a 31 grudnia 2014 roku przeprowadzono nowelizację liberalizującą te postępowanie.

Zadaniem sądu w postępowaniu upadłościowym jest uratowanie dłużnika, zaś w drugiej dopiero kolejności zaspokojenie wierzycieli. Upadłość taka jest zatem znacznie korzystniejsza niż ogłoszenie niewypłacalności przez podmiot gospodarczy.

Aby uniknąć przykrej konieczności ogłoszenia upadłości, warto korzystać z pożyczek online, dzięki którym będziemy w stanie łatwo kontrolować wysokość zadłużenia. Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze sumienne spłacanie pożyczek na czas.

W jaki sposób ogłosić upadłość konsumencką?

Jeśli chcemy ogłosić niewypłacalność musimy złożyć wniosek o upadłość w jednym z 30 sądów gospodarczych wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości. Najłatwiej znajdziemy je w jego obwieszczeniu z 23 września 2013 roku (Poz. 1110) albo w poradniku upadłości konsumenckiej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Oprócz danych osobowych we wniosku będziemy musieli podać stan naszego majątku oraz listę wierzycieli. Okoliczności powstania zadłużenia należy opisać w zwięzły i rzeczowy sposób. Nie możemy zataić nawet okoliczności świadczących na naszą niekorzyść.

Upadłość konsumencka krok po kroku

 1. Uiszczenie opłaty za złożenie wniosku w wysokości 30 zł.
 2. Rzetelnie i uczciwie wypełnienie wniosku o upadłość, złożenie go w odpowiednim sądzie upadłościowym.
 3. Wszczęcie postępowania upadłościowego przez sąd.
 4. Wskazanie syndyka zarządzającego masą upadłościową.
 5. Licytacja majątku podlegającego zajęciu.
 6. Ustalenie przez sąd racjonalnego planu spłaty.
 7. Po okresie spłaty, który trwa do 36 miesięcy, następuje umorzenie zobowiązań konsumenta.

Warunki konieczne do ogłoszenia upadłości

Aby przeprowadzić upadłość konsumencką musimy najpierw spełnić szereg wymagań stawianych przed nami przez ustawodawcę. Jego intencją było zablokowanie możliwości ubiegania się o upadłość osobom, które działały w złej wierze, czyli zaciągały kolejne długi licząc na ich umorzenie w przebiegu procedury.

 • Sytuacja zaistniała wskutek wydarzeń niezależnych od nas, na przykład ciężkiej choroby.
 • Do zadłużenia nie mogło dojść wskutek rażącego niedbalstwa – czyli upadły zaciągał więcej zobowiązań, niż wynosiły jego dochody.
 • Nie możemy prowadzić działalności gospodarczej.
 • W ciągu ostatnich 10 lat nie ogłosiliśmy upadłości, a także nie składaliśmy wniosku o nią.
 • We wniosku o upadłość musimy napisać wyłącznie prawdę.
 • Wszystkie te warunki sąd może uchylić w szczególnych wypadkach, ze względów humanitarnych i etycznych.
 • Uiścimy opłatę sądową w wysokości 30 zł.

Upadłość konsumencka – skutki

Upadłość konsumencka to poważny krok, niosący za sobą bardzo istotne konsekwencje. Warto zastanowić się, czy nie lepiej skonsolidować swoich pożyczek. Zazwyczaj wniosek o upadłość składają osoby, które od lat zmagają się z wierzycielami i wpadły w spiralę zadłużenia. Teoretycznie upadłość powinna nastąpić od razu po jej ogłoszeniu.

W rzeczywistości postępowanie może trwać od kilku tygodni do nawet lat. Ostatecznym skutkiem upadłości konsumenckiej ma być całkowite uwolnienie od długów, jednak nastąpi ona tylko jeśli upadły będzie działał uczciwie i zgodnie z prawem. Możliwe jest nawet, w wyjątkowych sytuacjach, umorzenie długu bez wykonania całości planu spłaty.

Ogłoszenie upadłości może być przykrą konsekwencją niespłacenia pożyczki, wynikającą z nieumiejętnego zarządzania domowym budżetem.

W wypadku kiedy uda nam się doprowadzić do pożądanego orzeczenia sądu:

 • Zostanie wyznaczony syndyk masy upadłościowej. Masa upadłościowa to cały nasz majątek, łącznie z wynagrodzeniem za pracę. Zadaniem syndyka będzie sprzedaż majątku, z wyłączeniem rzeczy niezbędnych do życia.
 • Natychmiastowo płatne stają się wszelkie zobowiązania ratalne – przeliczane są do pełnej sumy i dodawane do długu.
 • Nie będziemy mogli np. bezpodstawnie zwolnić się z pracy. Sąd może w takim wypadku umorzyć postępowanie upadłościowe i stracimy szansę na oddłużenie.
 • Wstrzymane zostaną wszystkie prowadzone przeciw nam postępowania sądowe i egzekucyjne.
 • Możemy na zawsze utracić zdolność kredytową.
 • Plan spłaty długu zostanie rozłożony na maksymalnie 36 miesięcy.

Rachunek wad i zalet upadłości konsumenckiej

Udane przeprowadzenie upadłości konsumenckiej niewątpliwie jest realną szansą na zupełne pozbycie się wierzycieli. Dla wielu ludzi stała się ona ratunkiem przed zajęciem całego majątku przez komornika i trwałym wykluczeniem ze społeczeństwa.

Zalety upadłości konsumenckiej:

 • jeśli pozytywnie przejdziemy procedurę, zostaniemy całkowicie oddłużeni,
 • jest to opcja znacznie bardziej atrakcyjna, niż zwyczajne postępowanie egzekucyjne,
 • zostanie nam wyznaczony racjonalny plan spłaty zadłużenia,
 • jesteśmy chronieni przed bezdomnością, skrajną nędzą,
 • niski koszt – złożenie wniosku to zaledwie 30 zł, a jeśli nie posiadamy majątku nawet ta opłata może zostać umorzona,
 • jeśli mamy małżonka, wprowadzona zostanie rozdzielność majątkowa, aby go chronić,
 • odzyskanie równowagi psychicznej – dzięki pomocy sądu ostatecznie wyjdziemy z niekończącej się spirali zadłużenia,
 • upadłość konsumencką możemy przeprowadzić nawet w wypadku braku majątku.

Upadłość konsumencka nie jest cudownym rozwiązaniem, które bezproblemowo rozwiąże każde problemy z długami. Procedury są niedoskonałe, a sądy niejednokrotnie działają opieszale. Niejeden z upadłych gorzko żałuje swojej decyzji o podjęciu postępowania. Pamiętajmy, że dług w taki czy inny sposób trzeba ostatecznie spłacić.

Wady upadłości konsumenckiej:

 • nasz majątek zostanie zlikwidowany,
 • jeśli będziemy działać w złej wierze, zostaniemy pozbawieni możliwości skutecznego wyjścia z długów,
 • postępowanie może trwać latami,
 • nie wszyscy upadli skutecznie przechodzą procedurę upadłości.

Upadłość konsumencka w 2019 roku

W 2019 roku miały wejść zmiany dalej liberalizujące przepisy o upadłości konsumenckiej. Dopuścić miano upadłość nawet dla osób, które celowo lub przez rażące niedbalstwo doprowadziły do niespłacalnego zadłużenia. Plan spłaty miał być wydłużony aż do 4-7 lat. Razem procedura miałaby zająć nawet 10 lat. Od tej pory drobni przedsiębiorcy mieli móc się oddłużyć na takich zasadach jak konsumenci, by zabezpieczyć ich przed bezdomnością.

Niestety, prawdopodobnie nowelizacja nie wejdzie w życie, bądź nie wejdzie w życie w tak korzystnej dla dłużników formie. Jest to spowodowane obawą o nadmierne obciążenie sądów, oraz zbliżającymi się szybko wyborami parlamentarnymi.

Jeśli nowelizacja weszłaby w życie w obecnym kształcie, upadłość konsumencka mogłaby się stać powszechną metodą na skuteczne oddłużenie. Obecnie jest to procedura stosunkowo niszowa i obostrzona licznymi wymogami wobec upadającego.