Nie spłaciłeś pożyczki? Poznaj konsekwencje

Opóźnienia w spłacie pożyczek pozabankowych zdarzają się często. Firmy pożyczkowe mają swoje sposoby, by radzić sobie z niedbałością pożyczkobiorców. Przypomnienia, wezwania do uregulowania zaległości, monity – to tylko niektóre z mniej groźnych form egzekwowania spłaty pożyczki. W przypadku, gdy dłużnik nie stara się skontaktować z wierzycielem, a dług wciąż rośnie, pożyczkodawca zapewne sięgnie po bardziej radykalne metody. Jakich konsekwencji możemy spodziewać się w razie niespłacenia pożyczki?

Karne odsetki, czyli pierwszy sposób mobilizacji pożyczkobiorcy

Jeśli zdarzą nam się zaległości w spłacie, pierwszym krokiem wykonanym przez firmę pożyczkową będzie naliczenie nadprogramowych odsetek, które zliczone razem mogą dać pokaźną sumę, a ta z pewnością nie ułatwi spłaty zobowiązania. Przed podpisaniem umowy powinniśmy dokładnie sprawdzić tabelę opłat udostępnioną przez pożyczkodawcę – dzięki jej znajomości będziemy świadomi finansowych konsekwencji. Warto wspomnieć, iż w internecie odnaleźć możemy ogólnodostępne narzędzie – kalkulator odsetek, które w szybki sposób obliczy wysokość możliwych karnych odsetek.

Warto jednak zawsze spłacać pożyczki na czas, a czynność tą traktować jako priorytet. Przed podjęciem finalnej decyzji o pożyczce online powinniśmy zastanowić się nad terminem jej spłaty. Decydowanie się na krótki okres kredytowania ze świadomością, że na pewno nie uda nam się dotrzymać terminu, nie wpisuje się w kodeks zasad odpowiedzialnego pożyczkobiorcy. Kwota pożyczki ratalnej oraz termin jej spłaty to dwie kwestie, które powinny zostać dopasowane nie tylko do naszych potrzeb, ale przede wszystkim możliwości.

Wezwania do zapłaty – czego możesz się spodziewać?

Popularną formą upominania dłużnika o jego zaległościach w spłacie pożyczki jest wysyłanie monitów, czyli wezwań do zapłaty. Oczywiście kosztami monitów obciążony zostanie dłużnik. Pożyczkodawca może przypomnieć nam o konieczności spłaty zadłużenia trzema drogami:

  • Elektroniczną
  • Telefoniczną
  • Listowną

Monit elektroniczny jest najprostszą, najpopularniejszą i najtańszą formą monitu. Wysyłany jest w formie maila lub SMS-a, a więc w szybki sposób dociera do dłużnika. Metoda ponaglenia za pomocą monitu telefonicznego jest stosowana wtedy, kiedy pożyczkobiorca nie reaguje na poprzednie formy upomnień. Monit telefoniczny jest droższy od elektronicznego, a opłaty bywają naliczane nawet wtedy, kiedy nie odbierzemy połączenia. Ostatni rodzaj ponaglenia – monit pisemny, wysyłany jest w formie listu, najczęściej poleconego. Taki monit uważany jest za bardziej znaczący niż pozostałe i jednocześnie może pełnić funkcję przedsądowego wezwania do zapłaty. Wszystkie z otrzymanych monitów mogą zostać w późniejszych etapach wykorzystane w postępowaniu windykacyjnym i przedstawione przed sądem jako dowód.

Monity potrafią przestraszyć dłużników i wywrzeć na nich presję, której towarzyszy pośpiech, a ten nie jest dobrym doradcą. Wiele osób zaciąga szybkie chwilówki, za pomocą których regulują zaległe raty zobowiązania. Z początku może wydawać się to dobre rozwiązanie na wyjście z długów, lecz z czasem przekonamy się, że jest to błędne koło, gdyż chwilówek potrzebnych będzie coraz więcej. W branży finansowej zjawisko to nazywane jest spiralą zadłużenia, która jest poważnym zagrożeniem dla klientów instytucji finansowych i często prowadzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dużo lepszym sposobem może okazać się przedłużenie terminu spłaty pożyczki. O takie rozwiązanie warto wnioskować na samym początku problemów z regularną spłatą zobowiązania.

Proces windykacyjny – na czym polega i jak przebiega?

Definicja procesu windykacyjnego pisana literą prawa brzmi: zbiór czynność prawnych, procesowych oraz faktycznych, które prowadzą do wykonania zobowiązania przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Ci, którzy mieli wątpliwą przyjemność uczestniczyć w danym procesie, wiedzą, że wiąże się on z silnymi emocjami i nieprzyjemnymi doświadczeniami. Windykację możemy podzielić na trzy podstawowe etapy:

  • Windykacja polubowna – na tym etapie odbywają się negocjacje i rozmowy z dłużnikiem, które prowadzone są za pomocą różnych form monitów oraz osobistych wizyt windykatora – przed rozpoczęciem rozmów warto poznać zasady negocjacji z pożyczkodawcą; bardzo często proces windykacyjny udaje się zakończyć już na tym etapie;
  • Windykacja sądowa – do rozwiązania problemu za pomocą sądu dochodzie wtedy, gdy polubowne próby porozumienia nie przyniosły efektów; dzięki wyrokowi sądu, windykator zyskuje tytuł egzekucyjny, który następnie opatrzony zostaje klauzulą wykonalności – stanowi ona podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej;
  • Windykacja komornicza i pokomornicza – na tym etapie do działania przystępuje komornik i podejmuje takie czynności jak: licytacja mienia ruchomego lub nieruchomości, szukanie ukrytego majątku dłużnika, ogólny nadzór egzekucji.