Jak scoring BIK wpływa na przyznanie pożyczki online?

Przed zaciągnięciem pożyczki warto dowiedzieć się, jakie informacje na nasz temat sprawdzają firmy pożyczkowe. Jednym z największych źródeł informacji o potencjalnych pożyczkobiorcach jest BIK. Każda osoba figurująca w Biurze Informacji Kredytowej poddawana podlega ocenie punktowej. Z pozoru mało istotne punkty, mogą w znacznym stopniu wpłynąć na ostateczną decyzję przyznania pożyczki.

Scoring ważny przy zaciąganiu pożyczki

Scoring to ocena wiarygodności potencjalnego pożyczkobiorcy. Ma formę punktową – im więcej punktów, tym wyższa zdolność kredytowa.

Przed zaciągnięciem pożyczki warto dowiedzieć się, w jaki sposób firmy pożyczkowe weryfikują swoich klientów. W zdecydowanej większości sprawdzają scoring potencjalnego pożyczkobiorcy. Dzięki temu mają większą pewność, że dana osoba nie będzie ryzykownym klientem.

Co warte podkreślenia banki przy udzielaniu pożyczek czy kredytów mają ustawowy obowiązek zapoznania się ze scoringiem, natomiast instytucje pozabankowe nie muszą tego robić.

W sytuacji, kiedy nasza ocena punktowa jest niska, ale nie chcemy, żeby nasz wniosek o pożyczkę został odrzucony, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty firm pozabankowych. Wspomniane firmy pożyczkowe nie patrzą tak rygorystycznie na naszą historię kredytową, jak banki.

Czynniki wpływające na ocenę punktową BIK

Wysokość naszej oceny punktowej BIK zależy przede wszystkim od historii kredytowej.

Czynniki wpływające negatywnie na ocenę punktową to m.in. opóźnienia w spłacie zaciągniętych kredytów czy pożyczek na raty. Ponadto pod uwagę brane są takie aspekty jak  przekroczenie limitu kredytowego oraz duża aktywność kredytowa, czyli np. wysoka liczba wniosków kredytowych złożonych w ostatnim okresie.

Ocena BIK liczona jest w punktach, które następnie przedstawiane są w postaci gwiazdek. Punkty przyjmują wartości od 192 do 631 – im ich mniej, tym jesteśmy bardziej ryzykownym klientem. W takiej sytuacji przed zaciągnięciem pożyczki warto poprawić swoją zdolność kredytową. Co ciekawe jedynie około 3% osób osiąga ponad 600 punktów.

Ważne –  jeżeli nigdy nie brałeś kredytu, pożyczki czy nie korzystałeś z karty kredytowej, BIK nie ma o tobie informacji. W takiej sytuacji twoja ocena punktowa nie jest naliczana.

Pobierz raport BIK

Za niewielką opłatą, Biuro Informacji Kredytowej udostępnia zainteresowanym specjalny raport BIK. Dzięki niemu możemy sprawdzić, jak przedstawia się nasza ocena punktowa i zapoznać się z naszą historią kredytową.

Co więcej, możemy również pobrać bezpłatny raport BIK. Nie znajdziemy już w nim informacji na temat ilości przyznanych nam gwiazdek, ale będziemy mogli sprawdzić naszą historię kredytową.

BIK oferuje również tzw. alert BIK. Za jego pośrednictwem możemy szybko dowiedzieć się o próbie wyłudzenia kredytu na nasze dane osobowe. Ponadto usługa przypomni nam o opóźnieniach w spłacie kredytu. Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się, że nie zapłaciliśmy na czas, a następnie szybko uregulować spłatę.