Pożyczki bez przelewania grosza – sposoby weryfikacji danych klienta

Firmy pożyczkowe weryfikują dane swoich klientów na różne sposoby. Dotychczas, najbardziej popularną formą sprawdzania informacji o kliencie była obligatoryjna opłata na kwotę 1 grosza lub złotówki (przelewana na konto pożyczkodawcy). Obecnie jednak, wiele instytucji finansowych oferuje zaciągnięcie pożyczki bez konieczności wykonywania przelewu weryfikacyjnego.

Na czym polega weryfikacja danych pożyczkobiorcy?

Każda firma pożyczkowa będzie chciała w jakiś sposób zweryfikować tożsamość swojego klienta. Nie jest to jednak pusta formalność – weryfikacja jest zabezpieczeniem nie tylko dla danej instytucji, ale także dla wnioskodawcy. Przede wszystkim, zapobiega ona sytuacji, w której osoba postronna chce wyłudzić zobowiązanie finansowe na nasze dane.

Obecnie, istnieją różne sposoby sprawdzania danych pożyczkobiorcy, jednak najbardziej popularną metodą wciąż pozostaje tzw. opłata weryfikacyjna. Należność, w wysokości 1 grosza lub złotówki, przekazuje się na konto danej instytucji pożyczkowej (kwota ta jest później zwracana przy rozliczaniu należności).

W związku z faktem, że nie każdy posiada własny rachunek bankowy, powstały również alternatywne formy weryfikacji danych klientów. Istnieje np. możliwość sprawdzenia informacji o danej osobie przez telefon lub SMS, a także za pomocą tzw. czeku GIRO. Osobiste dane pożyczkodawcy może także zweryfikować kurier lub przedstawiciel danej firmy pożyczkowej.

Pożyczka z kurierem – gwarancja bezpieczeństwa

Weryfikacja danych osobowych przy pomocy kuriera jest coraz częściej stosowaną metodą dokładnego sprawdzenia informacji o kliencie. Wnioskodawca zyskuje z kolei możliwość skrupulatnego przeanalizowania umowy przed jej podpisaniem.

Rolą kuriera jest przede wszystkim pośrednictwo między firmą pożyczkową a wnioskodawcą. Kurier powinien dostarczyć nam stosowną umowę o zobowiązanie oraz zweryfikować dane osobowe po okazaniu dowodu osobistego. Warto pamiętać, że kurier nie wypłaci nam pieniędzy do ręki – jego zadaniem jest wyłącznie przekazanie umowy pożyczki oraz zweryfikowanie podstawowych danych o kliencie.

Proces zaciągania pożyczki z kurierem przebiega w sposób standardowy – w pierwszej kolejności powinniśmy wypełnić stosowny wniosek w internetowym serwisie danej instytucji pożyczkowej (lub przez telefon, jeśli firma oferuje taką możliwość). Kiedy otrzymamy pozytywną odpowiedź ze strony firmy (po zweryfikowaniu naszych dochodów i sprawdzeniu zdolności kredytowej), będziemy się mogli umówić na wizytę kuriera – w dogodnym dla nas miejscu i czasie.

Pożyczki z dostawą do domu – wygodne, ale kosztowne rozwiązanie

Inną, wygodną formą weryfikacji klienta, są tzw. pożyczki do domu. Powstały one przede wszystkim z myślą o osobach, które (z różnych względów) mogą mieć problem z dotarciem do bankomatu, oddziału poczty lub banku. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość otrzymania pieniędzy wprost do ręki – bez wychodzenia z domu.

W przypadku pożyczek z dostawą do domu, cały proces zaciągania zobowiązania odbywa się wyłącznie w domu klienta. Podobnie jak w przypadku umowy z kurierem, wnioskodawca ma możliwość dokładnego przeanalizowania umowy. Ponadto, wszelkie szczegóły związane z należnością może bezpośrednio przedyskutować z przedstawicielem danej instytucji.

Kolejnym udogodnieniem przy tej formie zobowiązania jest fakt, że pośrednik zjawi się w naszym domu w celu odebrania kolejnej raty należności. Należy jednak mieć świadomość, że pożyczki z dostawą do domu są dość kosztowne i mało opłacalne w porównaniu do pożyczek zaciąganych przez internet. Jeżeli mamy własne konto w banku (lub oddział poczty w pobliżu), powinniśmy się mimo wszystko zdecydować na zaciągnięcie klasycznego zobowiązania przez internet, telefon lub SMS.

Czek GIRO – brak weryfikacji konta i szybka wypłata pieniędzy na poczcie

Kolejną metodą, zarówno weryfikacji klienta jak i wypłaty pieniędzy, jest tzw. czek GIRO. Pozwala on uniknąć obowiązku uiszczania opłaty weryfikacyjnej, co stanowi zauważalną oszczędność czasu (nie musimy bowiem czekać na zaksięgowanie pieniędzy na koncie pożyczkodawcy).

Chcąc skorzystać z czeku GIRO, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu wnioskodawczym. Instytucja wygeneruje wtedy odpowiedni dokument, który zostanie dołączony do umowy pożyczki. Mając czek w ręku, możemy udać się do jakiegokolwiek oddziału Poczty Polskiej w celu wypłaty gotówki.

Nasza tożsamość zostanie zweryfikowana na miejscu przez pracownika danej placówki. Aby dopełnić formalności, musimy oczywiście posiadać aktualny dowód osobisty. Wypłata pieniędzy za pomocą czeku GIRO jest niezwykle szybka i nie wymaga posiadania własnego rachunku bankowego – pieniądze otrzymujemy wprost do ręki.

Nowoczesne metody weryfikacji – Instantor, KontoConnect i GroszConnect

W ciągu ostatnich lat, powstało również kilka bardziej nowoczesnych sposobów weryfikacji danych klienta. Należą do nich m. in. takie usługi, jak Instantor AB, KontoConnect oraz GroszConnect. Wszystkie one korzystają z metody tzw. screen scrapingu, tzn. technologii automatycznego odczytywania danych z różnego rodzaju serwisów transakcyjnych.

Ich sposób działania przedstawia się następująco – za pośrednictwem aplikacji logujemy się na swoje konto bankowe, z którego pobierane są wszystkie niezbędne dane, dotyczące naszej osoby. Następnie, Instantor AB, KontoConnect lub GroszConnect generuje stosowny raport, w którym zawarta zostaje historia wszystkich rozliczeń klienta.

Proces weryfikacji danych osobowych jest w pełni zautomatyzowany, co przede wszystkim sprzyja ochronie prywatności klienta. Używanie nowoczesnych aplikacji do sprawdzenia informacji o wnioskodawcy jest też dużo szybsze, niż standardowy przelew weryfikacyjny.