Pożyczka z żyrantem – czy to się opłaca?

Wiele osób nie może sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu w banku. Z tego względu, część pożyczkobiorców decyduje się na wzięcie zobowiązania z tzw. poręczycielem. Wbrew pozorom, nie musi to być ani atrakcyjne, ani bezpieczne rozwiązanie. Sprawdź, na czym polega pożyczka z żyrantem i czy warto z niej skorzystać.

Kim jest żyrant i jaka jest jego rola w procesie zaciągania pożyczki?

Najprościej rzecz ujmując, żyrant jest osobą stanowiącą zabezpieczenie zobowiązania, które zaciągnął wnioskodawca. Jest on zobligowany do spłacenia należności w sytuacji, w której klient instytucji nie jest w stanie uregulować swoich długów. Żyrant musi zostać osobiście wyznaczony przez pożyczkobiorcę i podpisać stosowną umowę.

Wszelkie aspekty prawne, dotyczące poręczyciela pożyczki, są zawarte w Kodeksie cywilnym (w artykułach od 876 do do 887¹). Z zapisów jednoznacznie wynika, że żyrant staje się głównym dłużnikiem w momencie, w którym pierwotny wnioskodawca nie może spłacić swoich należności. Przejmuje on zatem wszystkie prawa i obowiązki pożyczkobiorcy.

Jakie wymagania musi spełnić poręczyciel kredytu?

Wnioskodawcy na ogół szukają poręczycieli wśród członków swojej rodziny. Warto jednak pamiętać, że żyrantem może zostać każda osoba trzecia, która spełnia określone wymagania, dyktowane przez zapisy prawne i regulamin danej instytucji pożyczkowej.

Aby zostać poręczycielem kredytu lub pożyczki, należy mieć przede wszystkim ukończone 18 lat. Ponadto, żyrant musi również posiadać zdolność do wykonywania czynności prawnych. Najczęściej trzeba się również wykazać pozytywną historią kredytową, która zapewni wiarygodność gwaranta w oczach danej instytucji finansowej. Na ogół poręczyciel będzie również musiał potwierdzić swoje comiesięczne dochody.

Poręczenie cywilne a poręczenie wekslowe – poznaj różnice

Na rynku istnieją obecnie dwie formy poręczenia – cywilne oraz wekslowe. Warto się przekonać, czym różnią się obie metody, gdyż nie są one ze sobą tożsame. W obu przypadkach możemy jednak wskazać, do jakiej kwoty decydujemy się udzielić zobowiązanie. Jako żyrant, zawsze zostaniemy również sprawdzeni w rejestrze dłużników BIG, BIK lub KRD.

Podstawową różnicą między obiema wspomnianymi formami jest fakt, iż poręczenie wekslowe jest nieodwołalne, natomiast poręczenie cywilne można wycofać przed powstaniem długu. W przypadku poręczyciela wekslowego, wierzyciel nie ma obowiązku informowania gwaranta o sytuacji, w której dłużnik nie spłacił swojej należności. Przy poręczeniu cywilnym natomiast, żyrant musi zostać powiadomiony o takim fakcie.

Poręczenie wekslowe może być zawarte jedynie na oddzielnym wekslu lub tzw. przedłużku. Poręczenie cywilne z kolei, może zostać umieszczone zarówno w stosownej umowie (będącej źródłem należności), jak i w osobnym dokumencie. Warto również pamiętać, że zasady poręczenia wekslowego zostały spisane w odrębnej ustawie – z dnia 28 kwietnia 1936 roku o Prawie wekslowym².

Pożyczka z poręczycielem – czy warto ją zaciągać?

Pożyczka z poręczycielem z pewnością stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej. Gwarant pożyczki może się również okazać pomocny w sytuacji, w której nie dysponujemy żadnym źródłem dochodów. Dzięki poręczeniu, z pożyczki niejednokrotnie mogą korzystać nawet osoby zadłużone.

Jest to jednak stosunkowo mało opłacalne rozwiązanie. Możemy się bowiem narazić na różnego rodzaju dodatkowe koszty, związane z charakterem zobowiązania. Ponadto, nie mamy również pewności, czy żyrant spłaci zaległą należność w terminie. Jednym z głównych problemów pożyczkodawcy może być również znalezienie osoby, która zdecyduje się poręczyć za nasze zobowiązanie.

Przede wszystkim jednak, pożyczka z poręczycielem stanowi spore ryzyko dla gwaranta. Informacja o tym, że był on żyrantem należności, z pewnością pojawi się w bazie BIK. Jeżeli nie będzie on w stanie oddać długu wnioskodawcy, jego scoring BIK ulegnie wyraźnemu pogorszeniu i wpłynie negatywnie na możliwość uzyskania zobowiązania finansowego w przyszłości.

Tanie pożyczki pozabankowe bez poręczyciela

Zazwyczaj, najlepszym i najtańszym rozwiązaniem dla klienta będzie zaciągnięcie standardowej pożyczki online od firmy spoza sektora bankowego. Zdecydowana większość z nich nie sprawdza zdolności kredytowej pożyczkobiorców w sposób tak dokładny, jak banki.

Ponadto, aby otrzymać zobowiązanie od firmy pożyczkowej na ogół będziemy potrzebowali jedynie zaświadczenia o stałych dochodach. Warto pamiętać, że zwykle nie muszą one wynikać z umowy o zatrudnienie. Dla wielu pożyczkodawców, wystarczającym zabezpieczeniem pożyczki będzie emerytura, renta lub różnego rodzaju świadczenia rodzinne bądź społeczne (np. alimenty, zasiłek 500+ lub zapomoga z MOPS-u/GOPS-u).

Co więcej, należy wiedzieć, że wszystkie instytucje pożyczkowe mają obecnie obowiązek rejestracji w Rejestrze Firm Pożyczkowych, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Z tego względu, pożyczkobiorca ma pewność, iż zaciąga zobowiązanie w rzetelnym i godnym zaufania przedsiębiorstwie. Dlatego też, pożyczki pozabankowe uchodzą za bezpieczne i wygodne rozwiązanie.

____________________________________
¹ https://www.arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s2044/
² http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19360370282&type=3