Pożyczka bez umowy o pracę – akceptowane źródła dochodu

Wnioskowanie o pożyczkę w instytucjach pozabankowych jest bardzo komfortowe – pożyczkodawcy nie wymagają wykazania dochodu pochodzącego z umowy o pracę. Akceptują pieniądze pochodzące z umowy o dzieło, zlecenia czy świadczeń rodzinnych i socjalnych. Także emeryci mogą liczyć na przyznanie im pożyczki.

Pożyczka bez umowy o pracę – gdzie można się o taką ubiegać?

Gdy sięgamy po kredyt gotówkowy w banku, musimy liczyć się z tym, że pożyczkodawca poprosi nas o przedstawienie źródła naszego dochodu. Powinno być ono stałe. To wszystko dlatego, aby pożyczkodawca miał pewność, że pieniądze, które otrzymujemy na konto, pozwolą nam na spłatę pożyczki w terminie. Kredyt nie może być obciążeniem dla domowego budżetu, a co gorsze, naszej świadomości.

W związku z tym, że rynek finansowy przeszedł w ostatnich latach dużą metamorfozę, możemy korzystać z coraz większej ilości przywilejów, które nam oferuje. Jednym z nich jest możliwość sięgnięcia po pożyczkę ratalną bez umowy o pracę. Taką pożyczkę online dostaniemy m.in. w Ratka.pl. Firmy pozabankowe udzielają pożyczek osobom zatrudnionym na różne rodzaje umów. Co więcej, dzięki bogatemu asortymentowi możemy skorzystać z atrakcyjnych ofert czy promocji.

Kredyt na umowę zlecenie – jaki należy spełnić warunek, aby go uzyskać?

Jeśli nasz jedyny dochód pochodzi z umowy zlecenia, nie musimy się martwić. W firmach pozabankowych dostaniemy pożyczkę na umowę zlecenie niemalże od ręki. Ważne jest jednak to, aby nawet taki dochód został udokumentowany. W tym celu posłuży nam np. zaświadczenie o zarobkach czy wyciąg z konta. W niektórych przypadkach honorowane jest także oświadczenie, w którym pożyczkobiorca sam wskazuje na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Ważne jest jednak, aby w oświadczeniu o dochodach podać prawidłowe informacje. Pożyczkodawca w każdej chwili może je zweryfikować dzwoniąc do naszego pracodawcy.

Warto zaznaczyć, że instytucje pożyczkowe udzielają także pożyczek na umowę o dzieło. Wszystko po to, aby każdy z nas mógł skorzystać z przygotowanych przez firmy ofert kredytowania. Kredyt na umowę o dzieło nie wymaga dopełnienia dużej ilości formalności. Wnioskowanie o ten rodzaj pożyczki odbywa się tak samo, jak przy umowie zlecenie. O pożyczkę aplikujemy online, wykonując polecenia nałożone przez pożyczkodawcę. Naszym zadaniem będzie jedynie dokonanie opłaty weryfikacyjnej oraz wskazanie na wysokość otrzymywanego dochodu.

Pożyczki dla emerytów przez internet – czy trzeba wykazać dochód?

Wiek jest decydujący w procesie wnioskowania o pożyczkę. Warto jednak pamiętać, nie tylko osoby w średnim wieku mogą po nią sięgnąć. Jest ona dostępna zarówno dla osób od 18 roku życia, jak i ludzi starszych. Nikogo więc już nie dziwią oferty kredytów konsumenckich wzbogacone o pożyczki dla emerytów czy rencistów. Czy osoby starsze powinny wykazać jakiś specjalny dokument, aby móc o nie wnioskować?

Jedyne, czego oczekuje się od osób starszych ubiegających się o pożyczkę, to przedstawienie pochodzenia dochodu. Wyciąg z renty czy emerytury będzie wystarczający. Należy jednak pamiętać, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami firm pożyczkowych. Każda z nich sugeruje inny górny wiek pożyczkobiorcy. Granica ta zabezpiecza firmę pożyczkową przed ewentualną niewypłacalnością klienta spowodowaną np. śmiercią. Niedopełnienie warunku spowoduje odrzucenie wniosku o pożyczkę, a błędne podanie danych może opóźnić wypłatę pieniędzy.

Czy dostanę pożyczkę na świadczenia rodzinne i socjalne?

Aby osoby będące w naprawdę trudnej sytuacji finansowej nie czuły się pokrzywdzone, firmy pożyczkowe przygotowały ofertę także dla nich. W ramach niej wnioskujący mogą otrzymać pożyczkę na świadczenia rodzinne i socjalne.

Do świadczeń rodzinnych zalicza się:

  • zasiłek rodzinny;
  • dodatki do zasiłku rodzinnego;
  • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka;
  • zasiłek pielęgnacyjny;
  • świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • zasiłek dla opiekuna;
  • świadczenie rodzicielskie.

Świadczenia socjalne to pomoc, którą niesie się osobom dotkniętym trudną sytuacją. Świadczenia te wypłaca się, aby wyrównać szanse w mniej zamożnych rodzinach. Od czego zależy wysokość wypłaconego świadczenia? Od sytuacji materialnej rodziny. Przyjmuje się, że im gorsza sytuacja w rodzinie, tym większą pomoc powinna ona otrzymać. Wnioskując o pożyczkę na świadczenia rodzinne czy socjalne warto pamiętać, że kredyt konsumencki nie jest udzielany na alimenty. Mogą one stanowić jedynie dodatek do dochodu, który jest niezbędny do podjęcia pożyczki pozabankowej.