Blog z poradami pożyczkowymi - strona 3

Upadłość konsumencka - w jaki sposób ją ogłosić?

Upadłość konsumencka – w jaki sposób ją ogłosić?

Upadłość konsumencka to nośne w ostatnich czasach hasło, przyciąga uwagę pozorną prostotą rozwiązania. Ogłaszamy bankructwo, sprzedajemy majątek i uwalniamy się na zawsze od wierzycieli. Czy faktycznie tak jest?


Użyczenie w rodzinie nie podlega opodatkowaniu

Użyczenie – definicja i opodatkowanie

Użyczenie to definicja określona w przepisach prawnych Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, stronami użyczenia są użyczający oraz biorący. Użyczający oddaje do użytkowania biorącemu dany przedmiot. Po zakończeniu trwania umowy użyczenia, biorący jest zobowiązany do zwrotu tej samej rzeczy.


Rata balonowa jest stosowana w kredytach samochodowych.

Co to jest rata balonowa?

Kredyt samochodowy z ratą balonową to kredyt umożliwiający spłacanie początkowo wyłącznie odsetek kredytu. Ostatnia rata (rata balonowa) będzie obejmowała zarówno odsetki, jak i kapitał.


Dług przedawnia się po 6 latach.

Po jakim czasie przedawnia się dług?

Zastanawiasz się, po jakim czasie przedawniają się długi? Dotyczące pożyczek czy kredytów ulegają przeterminowaniu po 6 latach. To dzięki nowej ustawie o przedawnieniu długu, które chroni konsumentów.


Cesja wierzytelności to przeniesienie praw do długu na drugiego wierzyciela

Cesja wierzytelności – co to jest?

Jak stworzyć umowę cesji wierzytelności? Wystarczy zawrzeć w dokumencie najważniejsze dane dotyczące naszej pożyczki oraz cedenta i cesjonariusza. Czy przeniesienie praw i obowiązków z zawartej umowy przerywa bieg przedawnienia?


500 plus wlicza się do dochodu.

Czy 500+ wlicza się do dochodu?

Czy 500 plus wlicza się do dochodu? Tak, to świadczenie, które stanowi dochód niezbędny do otrzymania pożyczki. Kredyt na 500+ w banku niestety nie jest możliwy. Zasiłek 500+ nie jest wystarczającym dla banku dochodem.