Pozostałe o pożyczkach - strona 2

Sprawdź czy możliwe jest wykreślenie z BIK.

Czy możliwe jest wykreślenie z BIK?

Kiedy możliwe jest czyszczenie BIK? Może to nastąpić wtedy, gdy dane podane w bazie dłużników są błędne. Wykreślenie z BIK następuje również wtedy, gdy po spłacie zadłużenia wycofamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W jakiej jeszcze sytuacji możemy liczyć na aktualizację danych w bazie?


Sprawdź jak dokonać upoważnienie do konta bankowego.

Upoważnienie do konta bankowego – wszystko co chciałbyś wiedzieć

Jak upoważnić kogoś do konta bankowego? Wystarczy zanieść lub wysłać dokument do banku. Musi być on podpisany przez mocodawcę oraz pełnomocnika. Czy pełnomocnik odpowiada za długi powstałe na koncie?


Upadłość konsumencka - w jaki sposób ją ogłosić?

Upadłość konsumencka – w jaki sposób ją ogłosić?

Upadłość konsumencka to nośne w ostatnich czasach hasło, przyciąga uwagę pozorną prostotą rozwiązania. Ogłaszamy bankructwo, sprzedajemy majątek i uwalniamy się na zawsze od wierzycieli. Czy faktycznie tak jest?


Użyczenie w rodzinie nie podlega opodatkowaniu

Użyczenie – definicja i opodatkowanie

Użyczenie to definicja określona w przepisach prawnych Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, stronami użyczenia są użyczający oraz biorący. Użyczający oddaje do użytkowania biorącemu dany przedmiot. Po zakończeniu trwania umowy użyczenia, biorący jest zobowiązany do zwrotu tej samej rzeczy.


Dług przedawnia się po 6 latach.

Po jakim czasie przedawnia się dług?

Zastanawiasz się, po jakim czasie przedawniają się długi? Dotyczące pożyczek czy kredytów ulegają przeterminowaniu po 6 latach. To dzięki nowej ustawie o przedawnieniu długu, które chroni konsumentów.


Cesja wierzytelności to przeniesienie praw do długu na drugiego wierzyciela

Cesja wierzytelności – co to jest?

Jak stworzyć umowę cesji wierzytelności? Wystarczy zawrzeć w dokumencie najważniejsze dane dotyczące naszej pożyczki oraz cedenta i cesjonariusza. Czy przeniesienie praw i obowiązków z zawartej umowy przerywa bieg przedawnienia?