Rejestr dłużników BIG – jakie zmiany przewiduje nowa ustawa o BIG?

Ponad 23 miliardy złotych – to kwota niespłaconych w terminie zobowiązań Polaków. Dane te pochodzą z jednego z biur informacji kredytowej. Pod koniec roku wejdzie w życie ustawa, która zmieni zasady funkcjonowania rejestrów dłużników BIG. Sprawdź, jak nowe regulacje wpłyną na życie pożyczkobiorców.

Kiedy grozi nam wpis do rejestru dłużników

Rejestr dłużników BIG to lista, na której nie chce się znaleźć żaden pożyczkobiorca. Znajdują się tam często osoby, niemogące wyjść ze spirali zadłużenia, ale również nieuczciwi przedsiębiorcy, świadomie zalegający z licznymi płatnościami.

W listopadzie 2017 roku zmienią się zasady wpisywania do rejestru. Jesienią wejdzie w życia ustawa nowelizująca prawo o udostępnianiu informacji gospodarczych. Nowe przepisy wchodzące w skład tzw. pakietu wierzycielskiego sprawią, że dłużnik trafi do spisu dużo szybciej, niż miało to miejsce do tej pory. W myśl rozporządzeń ustawy wierzyciel będzie mógł zgłosić wpis do BIG za długi, z którymi spóźniamy się już 30 dni. Do tej pory spisem dłużników mógł grozić osobom z długiem wymagalnym od 60 dni. Pamiętać jednak należy, że poza warunkiem czasowym, dług musi spełniać również warunek kwotowy. Wpis do BIG możliwy jest od wierzytelności w wysokości minimum 200 zł.

Zaległości w spłacie pożyczki, których konsekwencją jest wpisane do rejestru BIG, znacznie utrudnią nam w przyszłości zaciąganie kolejnych zobowiązań, a nawet wzięcie telefonu na abonament. Po wpisaniu nas do rejestru dłużników, następnym krokiem zapewne będzie wszczęcie przez wierzyciela egzekucji komorniczej, a przed tym lepiej się uchronić i w momencie otrzymania wezwania do zapłaty, negocjować z firmą zmianę harmonogramu spłaty pożyczki.

Jak sprawdzić, czy jestem w BIG? Ułatwienia dzięki nowej ustawie

Pakiet wierzycielski, wprowadzający zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych znacznie ułatwi sprawdzenie nam, czy jesteśmy w BIG. Teraz, pobierając raport z informacjami na nasz temat, otrzymujemy dane jedynie z jednego biura. Od listopada BIG-i zostaną zobowiązane do dzielenia się zasobami między sobą. Jeden raport będzie dawał kompleksowy wgląd w naszą sytuację.

Raporty dotyczące osób prywatnych dostępne są dla zainteresowanych za darmo. Bezpłatnie pobierzemy je raz na pół roku, jeśli chcielibyśmy sprawdzać rejestr dłużników BIG częściej, musielibyśmy za to zapłacić. Zmieni to powołanie nowej listy dłużników. W 2018 roku rozpocznie działalność państwowy Rejestr Należności Publicznoprawnych – będzie zbierał informacje o zaległościach wobec Skarbu Państwa. Nowa ustawa o BIG nałoży na biura obowiązek dzielenia się danymi również z RNP, a korzystanie z państwowego spisu dłużników ma być bezpłatne. Sprawdzicie swoją wiarygodność kredytową bez ponoszenia kosztów. W łatwy sposób uzyskacie wiedzę na temat szans otrzymania pożyczki online.

Interpretację pozyskanych z BIG informacji ułatwi przygotowany przez biura scoring, czyli punktowa skala oceny zdolności kredytowej. Do tej pory z takiego narzędzia korzystało Biuro Informacji Kredytowej. Po nowelizacji prawo do tworzenia scoringu zyskają również biura informacji gospodarczej. Firmy pożyczkowe nie zawsze korzystają z zasobów BIK, ale praktycznie każda instytucja pozabankowa weryfikuje swoich klientów w jednym z BIG-ów. Stworzenie przejrzystej oceny punktowej przez biura ułatwi więc życie zarówno pożyczkodawcom, jak i konsumentom.

Niesłuszne wpisanie do rejestru dłużników – konsekwencje po zmianie przepisów

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności zmienia również część zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowe regulacje stanowią parasol ochronny dla osób, które zostaną niesłusznie wpisane do rejestru dłużników. Nie zmienia się to, jak można wpisać dłużnika do KRD i innych biur, natomiast od listopada za niesłuszny wpis konsekwencje poniesie nie tylko wierzyciel, ale również BIG, który umieścił dłużnika w swoim rejestrze. Nowelizacja sprawi też, że za czyn nieuczciwej konkurencji uznawany będzie nie tylko sam niesłuszny wpis, ale również brak aktualizacji wpisu do BIG oraz bierność i brak wykreślenia dłużnika, który spłacił swoje zobowiązania.