Odstąpienie od umowy pożyczki. Jak legalnie zrezygnować z kredytowania?

Sięgając po pożyczkę pozabankową mamy możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. Powodem takiego działania może być znalezienie lepszej oferty lub uświadomienie sobie, że pożyczka jest nam rzeczywiście niepotrzebna. Jak napisać odstąpienie od umowy pożyczki? Co powinno znaleźć się w dokumencie i do kogo go skierować?

Czym jest odstąpienie od umowy pożyczki?

Wzięcie pożyczki online wiąże się nie tylko z obowiązkami, ale również prawami. Otrzymujemy je jako konsumenci. Jednym z praw jest możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. Oznacza to legalną rezygnację z kredytowania. Warunki odstąpienia od umowy pożyczki określa Ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 3 pożyczka jest to “umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi”.

Klient może zrezygnować z pożyczki pozabankowej po spełnieniu określonych warunków. Omówiliśmy je poniżej. Bardzo ważne jest również to, aby nie mylić pojęcia “odstąpienie od umowy pożyczki” od “wypowiedzenia umowy pożyczki”. Pierwsze z nich dotyczy sytuacji, gdy to my jako konsumenci rynku finansowego chcemy zrezygnować z zawartej z pożyczkodawcą umowy. Z kolei on może wypowiedzieć umowę z nami podpisaną.

Informacja o możliwości odstąpienia od umowy pożyczki powinna znaleźć się na stronie internetowej naszego pożyczkodawcy. Sami możemy również zapytać o taką możliwość lub sprawdzić ją w regulaminie. W ten sposób zweryfikujemy pożyczkodawcę i wybierzemy firmę, która działa zgodnie z prawem.

Jak napisać odstąpienie od umowy pożyczki?

Odstąpienie od umowy pożyczki powinno mieć formę pisemną (tak jak aneks do umowy zmieniający warunki współpracy). Należy je skierować do naszego pożyczkodawcy. Możemy to zrobić na trzy sposoby:

 • osobiście;
 • mailowo;
 • pocztą.

Ważne: termin odstąpienia od umowy pożyczki jest liczony od daty stempla na kopercie, a nie daty dostarczenia do pożyczkodawcy.

Jak napisać odstąpienie od umowy pożyczki? Wystarczy, że umieścimy w nim takie informacje jak:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu;
 • nazwa dokumentu (np. Odstąpienie od umowy pożyczki);
 • dane pożyczkobiorcy;
 • dane pożyczkodawcy;
 • informacja o rezygnacji z pożyczki;
 • powód odstąpienia od umowy pożyczki (nieobowiązkowe);
 • informacje dotyczące wziętej przez nas pożyczki (m.in. data jej wzięcia, kwota zobowiązania, numer pożyczki);
 • podpis.

Należy pamiętać o umieszczeniu w dokumencie następującej informacji: „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr”.

Wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki powinien być dołączony do umowy zaciągniętego wcześniej zobowiązania. Jeśli pożyczkobiorca nie ma gotowego wzoru rezygnacji z pożyczki, może go pobrać z internetu. Wzór powinien być również dostępny na stronie internetowej naszego pożyczkodawcy. Odstępując od umowy pożyczki, będziemy musieli ją w całości zwrócić. Opłaty związane z przygotowaniem dla nas pożyczki (np. opłata przygotowawcza), nie zostaną nam zwrócone.

Odstąpienie od umowy pożyczki – wzór

Odstąpienie od umowy pożyczki możliwe jest po wcześniejszym dostarczeniu naszemu pożyczkodawcy specjalnego dokumentu. Oto jego wzór:

ZOBACZ PDF

Kiedy można odstąpić od umowy pożyczki?

Odstąpienie od umowy pożyczki możliwe jest w kilku przypadkach. Nie muszą to być bardzo ważne powody. Wystarczy, że dojdziemy do wniosku, iż rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) określająca całkowity koszt zobowiązania jest zbyt wysoka i nie możemy sobie pozwolić na pożyczkę.

Kolejnym powodem odstąpienia od umowy pożyczki może być zbytnie obciążenie naszego budżetu. Być może znaleźliśmy się akurat w trudnej sytuacji finansowej, gdzie mamy więcej wydatków niż dochodu. Wtedy nie powinniśmy się decydować na zobowiązanie wobec firmy pożyczkowej. Bardzo szybko możemy wpaść w spiralę zadłużenia, szczególnie gdy będziemy pożyczać na spłatę aktualnych pożyczek.

Może się okazać, że pożyczka jest nam niepotrzebna albo znaleźliśmy lepszą ofertę. Niektórzy pożyczają pod wpływem impulsu, reklamy czy namowy bliskich. W takiej sytuacji biorą na swoje barki dodatkowe obciążenie, ponieważ nie są świadomi, czy stać ich na pożyczkę.

Jeśli mamy pewność, że potrzebujemy dodatkowego finansowania, warto skorzystać z porównywarki ofert finansowych. W ten sposób wybierzemy produkt, który będzie maksymalnie dopasowany do naszych możliwości. Nie będziemy musieli się zastanawiać, czy możliwa jest rezygnacja z pożyczki.

Ile czasu na odstąpienie od umowy pożyczki?

Ustawa o kredycie konsumenckim bardzo dokładnie określa warunki odstąpienia od umowy pożyczki. W jakim czasie można odstąpić od umowy? Rezygnacja z pożyczki możliwa jest do 14 dni od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że jeśli w tym czasie złożymy odpowiedni dokument w firmie pożyczkowej, z którą nawiązaliśmy współpracę, umowa zostanie rozwiązana. Pożyczkodawca musi jednak wyrazić zgodę na odstąpienie przez nas od pożyczki.

Jeśli nie zmieścimy się w terminie określonym przez Ustawę o kredycie konsumenckim, będziemy musieli wywiązać się z warunków umowy. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie odłożenie otrzymanych od pożyczkodawcy pieniędzy i spłacanie z nich kolejnych rat zobowiązania.