Monity – rodzaje i koszty wezwań do zapłaty

Często zdarza się, że podczas spłaty pożyczki nie wyrabiamy się z terminami. Monit ma za zadanie zmotywować pożyczkobiorcę do uregulowania zaległości.

Czym jest monit?

Przypomnienie o konieczności wywiązania się z zaległych zobowiązań – to najprostsza definicja monitu. Takie przypomnienia odnajdziemy w swoich skrzynkach mailowych lub pocztowych, kiedy będziemy spóźniać się ze spłatą pożyczki online. Głównym celem monitu jest zmotywowanie nas do uregulowania pożyczki. Monity mogą być używane jako dowód w procesach sądowych toczonych przeciwko dłużnikowi.

Koszty i rodzaje monitów

Monity kosztują i wcale nie są to małe kwoty. Oczywiście tymi kosztami obciążony zostaje klient instytucji finansowej. Sumy jakie przyjdzie nam zapłacić zależą od rodzaju monitu, których jest kilka. Wyróżniamy:

  • Monit elektroniczny – jest to najczęstsza forma upomnienia. Monit elektroniczny, w formie maila lub SMS-a, stosowany jest zazwyczaj jako pierwszy, pewnie ze względu na jego szybkość w docieraniu do klienta oraz koszty. Zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela, to najtańsza droga ponaglenia. Za taki monit zapłacimy około 2 – 5 zł;
  • Monit telefoniczny – w taki sposób zazwyczaj wzywani do zapłaty są klienci, którzy nie reagują na monity elektroniczne. Telefoniczny sposób ponaglenia jest droższy niż wiadomość mailowa bądź SMS-owa, ponieważ firmy pożyczkowe pobierają za taką usługę od 10 do 50 zł. Należy zaznaczyć też, że niektórzy wierzyciele naliczają opłatę za monit, nawet jeśli dłużnik nie odebrał połączenia;
  • Monit pisemny – upomnienie wysyłane listem, najczęściej poleconym. Listowna forma monitu uważana jest za bardziej znaczącą niż pozostałe, ponieważ zwiastuje poważniejsze kłopoty i może być jednocześnie przedsądowym wezwaniem do zapłaty. List otrzymamy, gdy spóźniamy się z regulacją zobowiązania dłuższy czas, zazwyczaj jest to 30 – 40 dni. Koszty, jakie zapłacimy za przesyłkę pocztową wahają się od 20 do 40 zł.

Nie uciekaj przed wierzycielem

Jeżeli napotykają nas trudności ze spłatą pożyczki, nie powinniśmy unikać kontaktu z firmą pożyczkową – to najgorsze posunięcie, jakie możemy wykonać. Gdy wiemy, że nie damy rady uregulować zobowiązania na czas, powinniśmy od razu zwrócić się do instytucji finansowej, w której zaciągnęliśmy pożyczkę. Kiedy mamy świadomość naszych problemów z wypłacalnością, powinniśmy podjąć negocjacje z pożyczkodawcą. Na pewno obie strony dojdą do porozumienia i żadne monity nie będą już potrzebne. Na przyszłość warto zrobić wszystko, by spłacać pożyczki na czas i nie dopuścić do trudnych sytuacji.