BIG InfoMonitor – jak sprawdzić siebie w rejestrze?

Gdy sięgasz po pożyczkę, pożyczkodawca sprawdzi cię w rejestrach dłużników. Możesz zrobić to też sam zamawiając raport BIG InfoMonitor. Jeśli twoja przeszłość finansowa nie przedstawia się dobrze, warto spłacić zaległości i usunąć wpis z rejestru. Jak to zrobić?

BIG InfoMonitor – czym jest i jakie dane gromadzi?

Gdy sięgamy po pożyczkę musimy wiedzieć, że pożyczkodawca sprawdzi naszą przeszłość finansową w rejestrach dłużników. Jednym z ważniejszych spisów jest BIG InfoMonitor, który gromadzi i przechowuje informacje dotyczące przeterminowanych zadłużeń zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Zadłużenia te spowodowane są m.in. niepłaconymi mandatami czy nieregulowanymi rachunkami. Zgromadzone w bazie BIG Infomonitor dane mogą zostać przez instytucję rozpowszechnione. Możemy zwrócić się do instytucji z prośbą o przekazanie nam danych dotyczących przedsiębiorstwa, z którym np. chcemy nawiązać współpracę. Warto podkreślić, że BIG InfoMonitor daje również możliwość wglądu w dane zgromadzone przez Związek Banków Polskich czy Biuro Informacji Kredytowej.

Kto może dokonać wpisu do BIG InfoMonitor? Przede wszystkim banki i instytucje pożyczkowe, w których powstały zadłużenia. Mogą to również uczynić przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Rejestr pozwala na złożenie zapytania dotyczącego danych innych osób. Co ważne, osoba fizyczna nie może ubiegać się o otrzymanie informacji o historii finansowej drugiej osoby fizycznej. Pozyskanie danych z BIG InfoMonitor służy najczęściej sprawdzeniu firmy, z którą chcemy nawiązać relację oraz swojej sytuacji. Jest to bardzo ważne szczególnie wtedy, gdy w najbliższym czasie chcemy ubiegać się o pożyczkę.

Jak sprawdzić, czy jesteśmy wpisani do rejestru BIG InfoMonitor?

Każda osoba posiadająca komputer z dostępem do internetu jest w stanie sprawdzić siebie w rejestrze BIG InfoMonitor. Jak tego dokonać? Należy wejść na stronę internetową instytucji, założyć na niej konto rejestrując się. Potrzebny będzie również skan dowodu osobistego, który zweryfikuje informacje klienta podane podczas rejestracji. Kolejnym etapem jest czekanie na akceptację naszego profilu przez instytucję.

Gdy przejdziemy pomyślnie proces rejestracji, możemy zamówić ze strony raport dotyczący historii finansowej. Raz na 6 miesięcy taka usługa jest darmowa. Jeśli jednak chcemy w najbliższym czasie sięgnąć po pożyczkę i czekamy, aż nasza sytuacja finansowa się ureguluje, możemy na bieżąco śledzić sytuację zamawiając raport za 6,50 zł.

BIG InfoMonitor – kiedy trafiają do niego dane i jak się ich pozbyć?

Choć nie powinniśmy dopuszczać do tego, aby w rejestrze znalazły się nasze dane, czasem nie mamy na to większego wpływu. Dzieje się tak szczególnie, gdy przed naszymi oczyma pojawią się problemy finansowe. W takiej sytuacji należy pamiętać, że informacje o naszym zadłużeniu nie od razu trafią do spisu BIG InfoMonitor. Warunkiem koniecznym powstania takiej sytuacji jest minimalna kwota długu wynosząca 200 zł. Dodatkowo opóźnienie w spłacie musi wynosić 30 dni. Czas ten skrócił się z 60 dni po wprowadzeniu nowej ustawy o BIG.

Do rejestru BIG InfoMonitor zostaniemy wpisani także wtedy, gdy wierzyciel poinformuje nas o powstałym zadłużeniu, a my mimo otrzymanej informacji nie zareagujemy w ciągu 14 dni. Istotne jest to, że taki wpis utrudnia proces zaciągnięcia kredytu czy wzięcia pożyczki. Warto zatem na bieżąco spłacać np. pożyczki na raty, aby do takiej sytuacji nie doszło. Dobrze wiedzieć, że istnieje szansa usunięcia wpisu z rejestru osób zadłużonych. Aby pozbyć się zapisu z bazy należy w całości uregulować zaległe zadłużenie. Po wykonaniu tego pożyczkodawca ma obowiązek poinformowania BIG InfoMonitor o spłaceniu przez klienta pożyczki. Instytucja w takiej sytuacji musi usunąć wpis dotyczący naszego zadłużenia. Zamawiając raport ze strony instytucji możemy sprawdzić, czy wywiązała się ona z zadania.

Inne rejestry gromadzące dane o zadłużeniach

Niespłacona pożyczka generuje wpisy w bazie dłużników. Prócz spisu BIG InfoMonitor nasze dane mogą znaleźć się także w Krajowym Rejestrze Długów czy Rejestrze Dłużników ERIF. Każda z tych instytucji gromadzi informacje dotyczące wiarygodności klientów różnych firm, kontrahentów, partnerów biznesowych czy dostawców. Firmy mogą umieszczać w spisach dane uporczywych dłużników, ale także pisać o nich pozytywnie, gdy na to zasłużyli.

Do rejestrów dłużników trafiają przedsiębiorstwa, których wartość zadłużenia przekroczyła 500 zł oraz osoby fizyczne, których dług wynosi minimum 200 zł. Warto pamiętać, że od terminu ustalonej wpłaty musi minąć 60 dni, a wierzyciel na 30 dni przed planowanym wpisem musi poinformować osobę zadłużoną o tym, że istnieje szansa, aby znalazł się w bazie dłużników. Dokonać tego powinien wysyłając list z wezwaniem do zapłaty. Należy pamiętać, że to, do ilu rejestrów zostaniemy wpisani, zależy wyłącznie od osoby, u której jesteśmy zadłużeni.